UUDISRAKENTAMISEN MAARAKENNUSTYÖT

UUDISRAKENTAMISEN MAARAKENNUSTYÖT

RM-Tekniikalla on vankka kokemus uudisrakentamisen maarakennustöistä. Olemme toteuttaneet mm. lukuisien kerrostalokohteiden, palvelutalojen ja hallirakennusten pohjatyöt. Kokeneesta henkilöstöstämme monet ovat aikaisemmalla työurallaan olleet mukana myös lukuisissa tunnetuissa väylä- ja tunnelihankkeissa, joskaan RM-Tekniikka ei toiminnassaan tavoittele kyseisenlaisia hankkeita. Vahva aliurakoitsijaverkostomme takaa kohteidemme onnistumisen kuitenkin myös suuremmissa kokonaisuuksissa. Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita käytämme esimerkiksi louhinta- ja asfaltointitöissä.

TALONPOHJAT

Laajan kokemuksen, omien henkilöstö- ja kalustoresurssien sekä vahvan aliurakoitsijaverkoston ansiosta olemme turvallinen valinta perinteisissä pohjarakennuskohteissa. Tämän tyyppisissä kohteissa hoidamme tyypillisesti myös ulkopuoliset putkityöt ja pihatyöt.

INFRARAKENTAMINEN

Kokeneemmalla henkilöstöllämme on laaja kokemus moninaisista infrahankkeista, erityisesti väylä- ja tunnelirakentamisen osalla. Rakennettaessa infrastruktuuria laajemmassa mittakaavassa, on roolimme pääsääntöisesti toimia isompien infrarakentajien aliurakoitsijana.

RM Tekniikka OY

PYYDÄ TARJOUS